About us

The “Thaai cinema video and photo” studio has been working with you since 1990. From 2000 to 2005 I studied about cinematic in the South India Film Institute. We provide video, photos and albums using 4K HD dimensional technology. We will do our best for you, your favorite video, photos and album. We will give you refund money if you not satisfied.

1990 களில் இருந்து “தாய் சினிமா வீடியோ மற்றும் ஃபோட்டோ” ஸ்டூடியோ உங்களுடன் பணியாற்றி வருகிறது.
2000 முதல் 2005 வரை நான் தென்னிந்திய திரைப்பட நிறுவனத்தில் சினிமா பற்றி படித்தேன்.
4K HD பரிமாண தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நாங்கள் வீடியோ, புகைப்படங்கள் மற்றும் ஆல்பங்களை வழங்குகிறோம்.
உங்களுக்காக, உங்களுக்கு பிடித்த வீடியோ, புகைப்படங்கள் மற்றும் ஆல்பம் ஆகியவற்றை நாங்கள் சிறந்த முறையில் செய்து தருவோம் .
நீங்கள் திருப்தியடையாவிட்டால் பணத்தைத் திருப்பித் தருவோம்.